KOGUDUSE LIIKMEKS SAAMINE

Psalm 92:14 ütleb: “Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.”
Kui oled leidnud, et Valguse kogudus on Sinu vaimulik kodu ja Sa soovid meie kogudusega liituda, siis palume Sul selleks täita alljärgnev ankeet. Seejärel võtame Sinuga ühendust edasiste juhiste andmiseks!
Küsimuste tekkimise korral võta palun ühendust telefonil +372 5610 3880

 

Palun loe see tekst läbi enne ankeedi täitmist! Kui oled nõus nende tingimustega, siis täida ankeet!

EKNK Valguse koguduse liikme tähendus, õigused ja kohustused Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku põhikirja kohaselt (27.03.2021 seisuga)

 

4.2. Koguduse liikmed

4.2.1. Koguduse liikmed on vähemalt 15 aastat vanad või nooremana vanemate või eestkostja loal oma usuliste veendumuste alusel kogudusega liitunud füüsilised isikud, kes on läbi elanud vaimuliku uuestisünni, ristitud ja kelle tahe on elada vastavalt Piibli õpetusele.

4.2.2. Koguduse liikmeks saamise ja väljaarvamise otsustab koguduse pastor. Juhatus korraldab liikmete arvestuse.

4.2.3. Koguduse liige võib kogudusest välja astuda, esitades avalduse koguduse pastorile.

4.2.4.Koguduse pastor võib arvata liikme liikmeskonnast välja, kui liige ei taha elada vastavalt Piibli õpetusele ja koguduse korrale ning eirab korralekutsumist või ei võta koguduse tööst osa enam kui 3 aastat.

4.2.5.Koguduse liige ei vastuta koguduse võlgade ega kogudus liikmete võlgade eest. Koguduse liikme väljaastumisel või väljaarvamisel kogudusest ei tagastata tema poolt kogudusele annetatud raha või muid materiaalseid väärtusi.

4.2.6.Samaaegselt saab olla ühe koguduse liige.

4.2.7.Koguduse liikme õigused:

4.2.7.1. Igal vähemalt 18-aastasel teovõimelisel koguduse liikmel on õigus osaleda koguduse aastakoosolekul ja olla valitud juhatusse;

4.2.7.2. Saada informatsiooni koguduse tegevuse kohta.

4.2.7.3. EKNK vaimuliku loal korraldada jumalateenistusi ja vaimulikke talitusi, v.a. ordineerimine;

4.2.7.4. osaleda koguduse vaimulikel talitustel.

4.2.8.Koguduse liikme kohustused:

4.2.8.1. käituda ja elada vastavalt Piibli õpetusele ning alluda koguduse korrale;

4.2.8.2. mitte kahjustada koguduse ja EKNK mainet.