VEERISTIMINE

Piibel õpetab, et kui inimene saab usklikuks ja võtab oma südamesse vastu Jeesuse Kristuse, siis peaks ta saama ristitud.
See on kui kinnitus ja märk sisemisest muutusest, mida Jumal meis on teostanud.
Apostlite teod 2:38 ütleb: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni.”
Kui soovid saada ristitud, siis palun täida alljärgnev ankeet. Seejärel võtame Sinuga ühendust edasiste juhiste andmiseks. Küsimuste tekkimise korral võta palun ühendust +372 5610 3880.