JUMALATEENISTUS

Pühapäeviti kell 10.30 Tartu tn. 5, Viljandi.

SUVEL KODUGRUPPI EI TOIMU!

JÄRGMISED SAMMUD

Vaimulik küpsus on kõigi jaoks. Jumala tahe on, et me “kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda” (Efeslastele 4:13).

KOGUDUSE PALVE

Esmaspäeviti kell 07.00
Tartu tn. 5, Viljandi

FILMIÕHTUD

Rohkem infot
tulekul