JUMALATEENISTUS

Pühapäeviti kell 10.30

Tartu tn. 5, Viljandi

KODUGRUPP

Igal kolmapäeval kell 17.00

Tartu tn. 5, Viljandi

JÄRGMISED SAMMUD

Vaimulik küpsus on kõigi jaoks. Jumala tahe on, et me “kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda” (Efeslastele 4:13).

KOGUDUSE PALVE

Esmaspäeviti kell 07.00
Tartu tn. 5, Viljandi

FILMIÕHTUD

Rohkem infot
tulekul